Home

En felles allianse mellom frittstående meglerkjeder

Størst og sterkest!

WLE samler små og mellomstore meglerforetak under én paraply. Sammen skal vi stå større og sterkere i konkurransen mot de største aktørene i Norge. Behold din egen identitet og særpreg, men nyt fordelen av en sterk allianse med felles utvikling, teknologi og innkjøp.

Stordriftsfordeler

Stordriftsfordeler

Det er fordeler ved å være en mindre virksomhet, og det er fordeler ved å være en stor virksomhet. WLE tilbyr stordriftsfordelene, samtidig som du slipper ulempene ved å være en del av en større kjede. Vi forhandler i dag samlet på fullmakt for ca. 5500 boligsalg. Det jobbes ustanselig med å sikre de aller beste avtalene til alle medlemmene av alliansen. Leverandøravtalene er åpne og sendes ut til deg for gjennomgang før inngåelse. Og ikke minst– alle stordriftsfordeler går uavkortet til deg!

CRM

CRM

Et skreddersydd CRM- og innsalgsverktøy for megler.

Intra er utviklet for å ivareta og følge opp leads og kunder. Systemet ivaretar alle ledd i kommunikasjonen med kunden. Intra hjelper også meglerne til å kunne systematisere oppfølging og enklere lande nye kunder. De mange integrasjonene gir deg alle de hjelpemidlene du trenger.

Med et eget CRM-system koblet til de viktigste tredjepartssystemene for leadsinnsamling, i tillegg til frontside som er optimalisert for organisk trafikk og tilrettelagt for annonser, sikrer man alle leads som fører til mer salg.

Integrert i systemet setter du ditt eget budsjett, både på befaringer, signeringer og salg. Ved å legge til dette vil du i systemet, via enkle og mer avanserte rapporter, bli fulgt opp til å nå de målene du har satt deg. Hver megler setter sitt eget budsjett, og dette akkumulerer seg til hele meglerkontoret.

Marketing automation og enkel leadshåndtering sikrer en god dialog. En god dialog sikrer enklere et salg, samt holder kundene i loopen.

Intranettet er lagt opp for å enklest mulig gi meglerne god oversikt i jobben sin, både med å følge opp eksisterende salg, men også jage nye. Systemet brukes som et internt informasjonssystem. Her har du tilgang til all informasjon som du skulle ha behov for, i forhold til leverandører, marketing osv. I tillegg er det lagt opp en egen toppliste hvor du kan sammenligne deg selv i forhold til andre meglere og kontorer. For å sammenligne salg, befaringer, signeringer og provisjon.

Systemet lagrer alle leads og registrerer om disse er fulgt opp eller ikke. Er ikke leads fulgt opp i løpet av en viss tid, vil disse legges i system for at flere meglere kan følge opp disse, slik at alt potensiale i salget kan utnyttes.

Med digital befaringsmappe fremstår du profesjonelt på befaringer. Dette vil hjelpe deg med å overbevise kundene om å velge nettopp deg som megler. Befaringsmappen inneholder mulige kjøpere, nabolagsprofil, solgte i nærheten, markedspakke og kalenderbooking.

Ved å fange opp alle potensielle kjøpere, bygger vi kontinuerlig opp vårt kjøperregister. Et godt argument for at du kan finne de som vil kjøpe selgerens bolig.

Faglig støtte

Faglig støtte

Å drifte et eiendomsmeglingskontor iht. lover og regler til det beste for kunden og megler er en selvfølge, men det er langt fra en selvfølge å ha tilstrekkelig fokus på det i en hektisk hverdag. Dette vet vi i WLE og derfor har vi samlet og tilgjengeliggjort de beste ressursene og all nødvendig kompetansen for våre forhandlere, alt under ett tak.

Som en del av WLE får du tilgang til erfarne advokater med særlig god kjennskap til fast eiendom rettsforhold og eiendomsmeglingsloven. Basert på din egen omsetning opparbeider du deg timer som kan benyttes til rådgivning tilknyttet konkrete saker. I tillegg vil fagansvarlig bli med i et eget fagforum for erfaringsutveksling og diskusjon av aktuelle saker og retningslinjer.

Eiendomsmeglingsbransjen er underlagt et omfattende regelverk og flere ulike tilsynsenheter; bla. Finanstilsynet, Arbeidstilsynet og Datatilsynet. Gjennom oss får du tilgang til rammeverk og maler som sikrer god etterlevelse av de føringer som er gitt. Dette gir en trygghet i organisasjonen som gjør at både ledelsen og de øvrige ansatte kan ha fokus på å skape god forretning. Vi tilbyr rammeverk for eiendomsfaglig internkontroll, risikostyring, GDPR, ansettelsesavtaler mv. Gjennom meglersystemet får dere tilgang til oppdaterte og tilpassede maler, sjekklister og rutiner.

Å være faglig sterk, oppdatert og etterrettelig som eiendomsmegler er ikke bare lovpålagt, men også viktig for å sikre en god kundeopplevelse for sluttkunden. Dette er spesielt viktig for oss og får å bidra til å sikre dette arrangerer vi hvert år 8 timer etterutdanning slik at det er enkelt for foretakene å tilby og forsikre seg om at alle ansatte oppfyller kravene til 15 timers etterutdanning i løpet av de to siste årene. Vi har fokus på at alle arrangementer skal være trygge og gjennomføres i tråd med de retningslinjer som gjelder til enhver tid, og arrangerer derfor en kombinasjon av digitale og fysiske kurs.

Det gode arbeidet som gjøres ute på meglerkontorene må dokumenteres, og da spesielt de oppgavene som ligger hos fagansvarlig. Det følger av eiendomsmeglingsforskriften at virksomheten skal sørge for en forsvarlig overvåking av virksomhetens internkontroll og risikostyring.

For å gi virksomheten en god kontroll på sine rutiner, vil det hvert år gjennomføres en ekstern kontroll av internkontrollen. Dette innebærer en fullstendig gjennomgang av den eiendomsmeglingsfaglige internkontrollen, og styret i virksomheten vil motta rapport på om internkontrollen er forsvarlig.

Markedsføring

Markedsføring

Vi tilbyr skreddersydd digital markedsføring av eiendom.

Som en del av alliansen får du ta kanskje Norges mest fleksible løsning for digital annonsering av eiendommer. Som kunde står du fritt til å lage din egen digitale pakke, og styrer selv hvor mange kroner du vil bruke i spending per eiendom. Vårt dyktige markeds- og performanceteam står selvsagt til rådighet for veiledning i oppsett og prosess. Du kan sette opp flere pakker ved behov, i forhold til segmentet du opererer i.

Da minimalt brukes på konsulenter, utvikling, oppstartskost og lignende, tør vi påstå at ingen kan levere et digitalt produkt like effektivt. Vi ønsker ikke at kundene skal bruke majoriteten av kronene på produksjon, oppfølging og konsulenter. Skal man lykkes med digital annonsering bør pengene brukes på annonsekjøp. Dette gir meglerforetaket mer synlighet og større sjanse for å lykkes enn konkurrentene.

Du kan selv sette opp frie prioriteringslister i forhold til hvilke kanaler som passer dine boligkjøpere og boligselgere best. I hovedsak står du fritt til å benytte deg av lokale, regionale og nasjonale medier for å nå ut til din målgruppe. Vårt dyktige markeds- og performanceteam står selvsagt til rådighet for veiledning i oppsettet og prosessen.

regn ut din forventede besparelse

Antall solgte boliger:
Beregn besparelse

Fremtiden

Fremtiden

Fremtiden i bransjen vil være preget av marginer og teknologi. Vi vil investere i behovene for fremtiden, for små og mellomstore meglerkjeder, slik at det kommer alle til nytte og alle får det de trenger. Disse fordelene får du hvis du er med på laget – fordeler som en stor bedrift – samtidig som du beholder ditt lokale særpreg og personlighet. Det beste fra begge verdener.

Vi mener meglerbransjen står overfor store endringer og utfordringer i fremtiden. Små og mellomstore aktører vil ha et større marginpress enn de aktører som satser på volum.

Vår visjon er å satse på en utvidet kvalitet i meglerproduktet. Dette gjør vi gjennom unike verktøy for å optimalisere kundekontakt og oppfølging. Vi gjør det rett og slett enklere for megleren å bli bedre på dette. Å være best på oppfølging og kundekontakt er vår visjon.

Vi skal ha det beste oppfølgingsverktøyet for megleren. Vi skal være blant topp 3 i forhandlingskraft mot leverandører til bransjen. På den måten kan alliansen få tilsvarende fordeler som de største i bransjen.

Små og mellomstore aktører i bransjen står for nærmere 35 % av omsetningen i Norge. De største aktørene har i dag en markedsandel på 13 til 19 %.